concertino


[kånntjerr-, även försvenskat uttal] (ital.), "liten konsert",
1 konsertmässig komposition av mindre format, vanligen i en sats (= konsertstycke),
2 solistgruppen (vanligen två violiner och violoncell) i en concerto grosso.
MO85Källa: Musikordboken 1985