concertante


[kånntjer-] (ital.), ---, konsert för flera soloinstrument och orkester; även kallad sinfinfonia concertante (ital.) eller symphonie concertante (fra.), konsertant symfoni. Concertante infördes av "Mannheimskolan" och odlades omkring 1750-1800; kan ses som en utlöpare av concerto grossotypen, omplanterad i den nya för- och wienklassiska symfoni- och konsertstilen. Välkända är Haydns concertante för violin, violoncell, oboe och fagott samt Mozarts båda sinfonia concertante för violin och viola respektive för fyra blåsare. Två dylika verk för två violiner har skrivits av Spohr; en modern efterbildning för fyra instrument av Hilding Rosenberg. Till denna genre kan också räknas Beethovens "trippelkonsert" för piano, violin och violoncell samt Brahms' "dubbelkonsert" för violin och violoncell.
MO85Källa: MO85
MusikSök 1998-2015