col legno


[le´nnjå] (ital.), stråkterm: "med träet", d.v.s. (slag mot strängen) med baksidan av stråken, en spelart som ger ett säreget, knastrande eller sprakande ljud.
MO85Källa: Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017