col basso


(ital.), "med basen"; föreskrift att en icke utskriven stämma skall dubblera basstämman.
MO85Källa: Musikordboken 1985