cebell


äldre engelsk typ av gavott.
PM75

[søbe'll], gammalt engelskt namn på gavott, bl.a. förekommande hos Purcell.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017