capotasto


(ital.), en skjutbar anordning till förkortande av strängarna (alla samtidigt) på gitarr och dylika instrument, varigenom instrumentets stämning höjes; avsedd att underlätta spelet i svåra tonarter.
MO85Källa: Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017