canticum


(lat.; eng. canticle) sång med psaltarpsalmliknande bibeltext, använd i den kristna liturgin. Jfr anthem.
PM75

(lat.), eng. canticle [kä´nntikl], eg. "sång", kallas vissa lovsånger ur bibeln, tidigt viktiga beståndsdelar i den liturgiska sången; förnämst bland cantica är Marias lovsång, Magnificat, som tonsatts bl.a. av Johann Sebastian Bach. Hit brukar även räknas Te Deum.
(Canticum cantico´rum = Salomos höga visa.)
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017