canarie


(fr.; it. canario) gammal dans i tretakt, med karakteristisk punkterad rytm.
Jfr gigue.

PM75

[kanari´] (fra.), livlig dans i tredelad takt från 1600- och 1700-talen, förekommande i baletter och sviter hos bl.a. Lully och Couperin, musikaliskt närstående courante och gigue.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985