camerata, cameratan


camerata
(it., sammanslutning) speciellt en konstnärsgrupp som utvecklade idén till operan omkring 1600 i Florens; till gruppens tonsättare hörde bl.a. Caccini och Peri.

PM75

cameratan
(italienska la camerata, "kamratgruppen"), benämning på en grupp aristokrater och musiker i Florens mot slutet av 1500-talet och in på 1600-talet. De samlades kring greve Giovanni Bardi och fick mycket stor betydelse för monodins och den dramatiska sångens uppkomst och tidigaste utveckling. Ett huvudämne för deras vetenskapliga och konsnärliga verksamhet var undersökning och förnyande av det antika dramats recitativiska solosång. Ur arbetet växte de första operorna fram. Till gruppen hörde bl.a. Vincenzo Galilei, Jacopo Peri och Giulio Caccini.
BM03Källor: Prismas musiklexikon 1985 ; Bonniers Musiklexikon 2003
MusikSök 1998-2016