cake walk


[kejk °åk] (eng.), dans i 2/4-takt med synkoperad rytm utvecklad av de amerikanska svarta under 1800-talet, Cake walk, som kan ses som en föregångare till ragtime, kom till Europa vid sekelskiftet. En stiliserad efterbildning är Golliwogg's cake walk, som ingår i Debussys svit Children's corner.
MO85Källa: Musikordboken 1985