bysantinsk musik


den liturgiska sång som finns bevarad från det bysantinska riket kring östra delen av Medelhavet.
PM75Käll: Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2017