bourrée


(fr.) danssats (t.ex. i den klassiska sviten) i livlig 4/4-takt börjande med en fjärdedels-upptakt.
PM75

[borre'] (fra.), gammal fransk dans i 4/4- eller 2/2-takt med 1/4 upptakt (till skillnad från den likartade gavotten) och i livligt tempo. Bourrée förekom redan på 1500-talet som allmogedans och blev på 1700-talet livligt uppskattad i de högre kretsarna. Alltsedan Lully var den en vanlig (ehuru ej obligatorisk) beståndsdel i instrumentalsviterna; exempel i mängd, bl.a. från Bach och Händel.
- - -
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985