blue notes


blue note
(eng., blå ton) en med svävande, något sänkt tonhöjd intonerad ton i skalan (särskilt ters och septima), karakteristiskt för jazz- och blues-musik.

PM75

[blo nå°´ts] (eng.), "blå toner", ett av de melodiska kännetecknen i blues, vanligen motsvarande en liten ters (oavsett dur eller moll), även om sångare och instrumentalsolister ofta sätter an tonen mellan en liten och en stor ters och på så sätt låter intervallet sväva något. Kvartstoner och liknande mikrotoner är vanliga i blues och i all sorts jazz. Blue notes är ytterst av afrikanskt ursprung. En stiliserad efterbildning är det alternerande mellan dur- och molltoners samt motsvarande septima som förekommer i jazz och även upptagits i jazzinfluerad konstmusik. I sammanhanget talar man om bluesskala och bluestonalitet.
MO85


.
Länkar: blue notes
Länkar kontrollerade 2012-11-10
.
  Blue notes i engelska WikipediaKällor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017