bergamasca, bergamasco


bergamasco
(it.) urspr. namn på en italiensk folkdans från Bergamo, som fick stor spridning; den var en av de populäraste melodierna under den svenska stormaktstiden och har satt spår i den svenska folkmusiken.

PM75

bergamasca
(ital.), en italiensk folklig dans, uppkallad efter staden Bergamo och spridd över hela Europa under årtiondena omkring 1600 (den omnämnes t.ex. i Shakespeares En midsommarnattsdröm); senare namn på en speciell, som visa eller instrumentalstycke mycket populär bergamascamelodi, vilken använts i flera konstnärliga 1600- och 1700-talskompositioner och lär vara ursprunget till en hel rad svenska folkmelodier.
– Bergamasca kallas även en helt annan, tarantellaartad 1800-talsdans.
Debussys
Suite bergamasque har ingenting med dansen att göra och betyder helt enkelt Bergamosvit.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985