basso ostinato


(ital.), även enbart ostinato, eng. ground (bass), ostinat (eg. "envis") bas; ett kort melodiskt bastema eller -motiv, som oupphörligt upprepas en komposition eller ett avsnitt igenom, medan däröver en harmoniskt och melodiskt skiftande sats uppbygges. Basso ostinato användes särskilt i 1600- och 1700-talens instrumentalmusik liksom i kantaten och operaarian; ett känt och typiskt exempel är Didos klagoaria ur Purcells Dido och Aeneas. Ståtliga musikformer som bygger på detta förfaringssätt är chaconne och passacaglia. Jämför även division.
MO85Källa: Musikordboken 1985