basklav basklav


f-klavennotsystemets fjärde linje, fixerande denna till lilla oktavens f. Se vidare klav.
MO85Källa: Musikordboken 1985