båge


i notskrift en svängd linje som för samman noter i grupper och anger att de skall spelas bundet (se legato), sjungas i ett andedrag, spelas i ett stråk etc.; mellan två toner anger bågen att den andra tonen skall ligga kvar utan att ansättas på nytt ("bindebåge").
PM75

kan i notskrift beteckna:
1) sammanfogande av flera notvärden till ett (bindebåge, ligatur,
2) artikulation: legato (legatobåge) eller i förening med punkter eller streck över de enskilda noterna portato,
3) frasering, d.v.s. sammanförande till en musikalisk enhet (fraseringsbåge),
4) teknisk anvisning, spelart: utförande i samma stråk, i samma utandning eller med samma hans (på piano).

Att samma beteckning används i så olika syften skapar inte sällan en betydande oklarhet; särskilt ofta brister det i överensstämmelse mellan speltekniska och fraseringssynpunkter.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985