ayre


Gammal engelsk form för air, beteckning för engelska sånger från tiden omkring 1600, för en sångstämma med ackompanjemang av luta (el. av andra sångstämmor) och med melodin uppdelad för varje strof.
PM75

[ä'ø] engelsk 1500- och 1600-talsterm, betecknande en typ av enklare sånger. Jfr. air.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985