återtagning


del av en komposition, som i någorlunda ursprunglig gestalt repeterar temata som presenteras i ett tidigare avsnitt och som sedan har genomgått en genomföring. Uttrycket används särskilt i fråga om sonatformen och varianter av denna.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2017