återgångston


i flerstämmig sats rörelse stegvis eller språngvis från ackordton till en ackordfrämmande ton och sedan tillbaka – jfr växelton.
PM75Källar: Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2017