assymetrisk taktart


oregelbunden taktart, sammansatt av jämna och ojämna taktarter, t.ex. 5/4 (2/4 + 3/4 eller 3/4 + 2/4), 7/4 etc. Assymetrisk taktart används ofta i folkmusiken och av många moderna tonsättare, t.ex. Stravinskij och Bartók (se t.ex. de bulgariska danserna i Mikrokosmos.
MO85


Används ofta inom progressiv/symfonisk rock.Källa: Musikordboken 1985