arabisk musik


Det arabiska kulturområdet är i huvudsak ett resultat av de politiska erövringståg som, med bl.a. islam som pådrivande kraft, fr.o.m. 600-talet utgick frånden arabiska halvöns norra hälft. Detta område sträcker sig från Spanien över Nordafrika och in i Centralasien; delar av dess kultur – även musikkultur – har påverkat större delen av Afrika, Asien och Europa. Det enda de ursprungliga erövrarna har bidragit med i denna halvmånes panarabiska kultur är dock dess religion (islam) och kulturspråk (arabiskan). Övriga ingredienser – konst, litteratur, vetenskap, musik – har sina rötter i äldre, icke-arabiska kulturer, framför allt den arameiska, syriska, persiska och hellenska.

Med hjälp av det arabiska politiska storväldets vidsträckta kommunikationer kom de framväxande politiska och kulturella centralorterna att fungera som smältdeglar för kulturimpulser från dessa och andra kulturer. På så sätt utvecklades inom området en i grunden gemensam konstmusiktradition, vilken dock på grund av historiska skäl och lokala traditioner fick en något skiftande utformning i olika delområden. Samtidigt finns över hela det arabiska området en mängd lokala folkmusikraditioner, vilka är mer eller mindre opåverkade av denna konstmusiktradition och som sannolikt delvis bevarar drag från förislamisk tid.

- - - - - -
SM75


Arabisk musik innehåller flera genrer och musikstilar, alltifrån klassisk arabisk musik till arabisk popmusik och från sekulariserad till religiös musik. Arabisk musik, ehuru den är oberoende och mycket levande, har en lång historia av samspel med många andra regionala musikaliska stilar och genrer. Det är en blandning av arabernas musik på arabiska halvön och musiken hos alla de folk som tillsammans utgör den arabiska världen idag. Dessutom påverkas den och har påverkats av forntida egyptisk, antik grekisk, persisk, kurdisk, assyrisk, turkisk, indisk, berbisk, afrikansk och europeisk musik.
- - - - - -
Wikipedia.
Länkar: arabisk musik
Länkar redigerade 2017-04-22
.
http://www.classicalarabicmusic.com/
arabisk musik på Youtube arabisk musik i engelska Wikipedia arabisk musik i svenska Wikipedia                Källor: Sohlmans Musiklexikon 1975 ; Wikipedia