arabesk


(fr., eng. arabesque, ty. Arabesk) Titel lånad från bildkonsten, ges ibland åt ett kort stycke (t.ex. hos Schumann). Avser ibland även en "tonslinga" med dekorativ funktion.
PM75

eg. arabiskt ornament; elegant slingrande linje; även namn på kortare pianostycken, bl.a. hos Schumann och Debussy.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985