antifonarium, antifonale


ursprungligen en bok innehållande liturgins alla sångstycken, sedermera blott officiets (tidegärdens), medan mässångboken fått namnet graduale.
MO85Käll: Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2016