antifonarium, antifonale


ursprungligen en bok innehållande liturgins alla sångstycken, sedermera blott officiets (tidegärdens), medan mässångboken fått namnet graduale.
MO85Källa: Musikordboken 1985