ansats


1 hos sångare och blås- och stråkinstrument det sätt på vilket en ton fås att börja ljuda, en detalj som kräver ett utomordentligt studium, om förstklassig rytmisk och dynamisk precision, renhet och tonkvalité skall erhållas;

2 hos blåsare munnens och speciellt läpparnas funktion vid tongivningen; jfr. embouchure.
MO85Källa: Musikordboken 1985