angläs


(fr. anglaise) engelsk dans; beteckning för diverse danser av engelsk typ, från mitten av 1700-talet en populär dans i 2/4- eller 6/8-takt.
PM75

fra. anglaise, egentligen "engelsk (dans)". I samband med den import till kontinenten av engelska danser, som ägde rum alltsedan 1600-talets senare del (se kontradans), har namnet använts för att beteckna ganska olikartade danser vilka ansetts vara av engelsk typ. Sådana förekommer redan i franska baletter från den nämnda tiden och i samtidiga och senare instrumentalsviter (bl.a. J. S. Bachs "franska svit" nr 3). Småningom utbildades i Frankrike en speciell modedans med namnet angläs, närstående kontradansen. Den var mycket populär under tiden c:a 1750-1850 och dansades hos oss ända till 1800-talets slut. Taktarten var 2/4 eller 6/8, tempot relativt livligt.
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985