andliga sånger


hymner, sånger och visor med religiöst textinnehåll. I första hand avser termen dock den enkla folkliga typ av sånger som fått stor utbredning i samband med de frikyrkliga rörelserna och som ursprungligen infördes från England och USA.
MO85Källa: Musikordboken 1985