analys


undersökning av en kompositions byggnad och egenskaper ur en eller flera synpunkter: form, tematik, harmonik, melodik, teknisk behandling, tids- och personstil etc. Analys är en viktig detalj i musikundervisningen och har stor vikt för förståelsen av musikens olika uppenbarelseformer. Dess metoder har emellertid skiftat starkt och ibland byggt på alltför subjektiva idéer och principer. Jfr. ackordanalys.
MO85Källa: Musikordboken 1985