amplitud


akustisk term betecknande en svängande partikels största avstånd från sitt jämviktsläge. Denna faktor är avgörande för tonstyrkan. Jfr. akustik.
MO85Källa: Musikordboken 1985