ambrosiansk sång


typ av liturgisk sång, utformad av biskop Ambrosius av Milano (340-397); föregångare till gregoriansk sång.
PM75

kallas den förgregorianska liturgiska sång som förekommer i den "ambrosianska" liturgin, den sistnämnda skapad av biskop Ambrosius i Milano (d. 397) för hans stifts räkning. Ambrosiansk sång skiljer sig i en del mindre väsentliga tin från den egentliga, senare normerade gregorianska sången och räknas som en "dialekt" av denna. Den har aldrig helt utträngts utan är liksom den i viss mån självständiga ambrosianska liturgin alltjämt i bruk, huvudsakligen i själva Milano.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985