ambitus


(lat.), tonomfång, ursprungligen beträffande gregorianska melodier; se vidare kyrkotonarter.
MO85Källa: Musikordboken 1985