alteration


kromatisk förändring av en ackordton genom förtecken, främmane för tonarten. Härvid skall ackordets funktion vara oförändrad (egentlig alteration). Ändras ackordfunktionen kallas alterationen oegentlig. Ett ackord innehållande alteration kallas altererat.
MO85Källa: Musikordboken 1985