allkonstverk


(ty. Gesamtkunstwerk) av Richard Wagner införd beteckning på ett sceniskt verk där diktkonst, bildkonst och musik tänks samverka till ett helt.
PM75

en organisk enhet som består av alla konstgrenar – musik, poesi, skådespeleri och dekor. Idén har funnits i många former sedan renässansen och främst präglat operan, som naturligt integrerar samtliga dessa komponenter. Begreppet förknippas särskilt med Richard Wagner, som använde termen Gesamtkunstwerk om sina operor.
BM03Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Bonniers Musiklexikon 2003