allegro


(ital.), hastigt. Allegro betyder egentligen "munter, glättig" och används ej sällan i denna betydelse i äldre musik men anger i nyare musik endast tempot. Allegro är den vanligaste tempobeteckningen över huvud taget, bl.a. nästan obligatorisk för första satsen i symfonier, sonater o.d. flersatsiga verk. Förekommer i sammansättningar med en mängd närmare karakteriserande ord, såsom:

allegro affettuoso [-oå´så], livligt och känslofullt;
allegro agita'to [adji-], hastigt, upprört;
allegro appasionato [-ssiåna´tå], hastigt och lidelsefullt;
allegro assai (-a´j], mycket hastigt;
allegro comodo [kå´mådå], hastigt men bekvämt;
allegro con bri'o [kånn], allegro con fuoco [f°å´kå], hastigt och eldigt;
allegro con spi'rito [kånn], hastigt och livfullt;
allegro deciso [detji´så], hastigt och bestämt;
allegro energico [ene´rrdjikå], hastigt och energiskt;
allegro feroce [ferå´tje], hastigt och vilt;
allegro furioso [foriå´så], hastigt och stormande;
allegro giocoso [djåkå´så], hastigt och glättigt;
allegro giusto [djo' sstå], ett väl avvägt, hastigt tempo, eventuellt strikt tempo,
....(jfr giusto);
allegro maestoso [maestå´så], livligt och majestätiskt;
allegro ma non ta'nto [nånn], allegro ma non troppo [trå´ppå], hastigt men
....ej för mycket;
allegro moderato [mådera´tå], hastigt men med måtta;
allegro molto [må´lltå], allegro di molto, mycket hastigt;
allegro risoluto [risålo´tå], hastigt och bestämt;
allegro scherza'ndo [skerrts-], hastigt och skämtsamt;
allegro vivace [viva´tje], allegro vi´vo, hastigt och livfullt.

Beträffande övriga sammansättningsord, se dessa.

MO85Källa: Musikordboken 1985