alikvotstämma


orgelstämma som i stället för den anslagna tonen ger en av dess övertoner (dock ej oktaven); ex duodecima, som klingar duodeciman (12 tonsteg) högre.
PM75

alikvot(stämma)
[-kvå´t-] i orgeln anger icke den ton som tangenten utvisar utan en viss bestämd överton till denna: oktav, kvint, ters, septima eller nona (de båda sista mera sällsynta); alla de nämnda finns i olika oktavlägen. Intervallet från grundtonen understryks i fottal (se fot). En alikvotstämma spelas givetvis aldrig ensam utan som tillsats till andra stämmor. Mixturer är kombinationer av ett antal alikvotstämmor.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985