aleatorisk


eg.: beroende på hur tärningen kastas. En ej helt träffande term för en kompositionsteknik från 1950-talet och framåt där tonsättaren lämnar avsnitt i sin komposition i ej fastlagd form; sådana former av "öppna" avsnitt i en komposition, där utformningen bestäms av exekutören, bör dock skiljas från verk där tonsättaren verkligen kalkylerar med ett slumpartat förlopp. Den sistnämnda typen av verk kallas ofta slumpmusik.
PM75

aleatorik
(av latin alea, tärning), nutida kompositionsmetod som ger musikerna möjligheter till val och improvisation inom vissa ramar.
BM03


.
Länkar: aleatorisk
Länkar redigerade 2019-01-16
.
aleatorisk i engelska Wikipedia aleatorisk i svenska Wikipedia                Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Bonniers Musiklexikon 2003