alcuno


(ital.), någon. Con alcuna(-ne) licenza(-ze), med någon frihet (i Beethovens sonat "för hammarklaver" och Tjajkovskijs femte symfoni).
MO85Källa: Musikordboken 1985