albertibas


ett figurerat ackord. ... Namnet kommer av Domenico Alberti (1710-40), en italiensk tonsättare, som ofta använde maneret.
PM75

brutna basackord, lanserade av italienaren Domenico Alberti under förra delen av 1700-talet, och mycket använda av wienklassikerna.
IML67

i pianomusik ett schablonmässigt vänsterhandsackompanjemang, bestående av likformigt brutna ackord. Albertibas, som är uppkallad efter Domenico Alberti, förekom rikligt under 1700-talets senare del, bl.a. hos wienklassikerna.
MO85
Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; IML67 ; Musikordboken 1985