akustisk bas


en pedalstämma i orgeln, som utnyttjar ett akustiskt fenomen (se kombinationstoner), för att frambringa toner en oktav djupare än piporna skenbart tillåter. Om 16-fots c ljuder samtidigt med kvinten ovangör, g, får man en 32-fotston, oktaven under c.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975