ackordfrämmande toner


i harmoniläran en ton som ej tillhör det ackord som den klingar med i och därför kräver självständig "förklaring", den kan t.ex. vara genomgångston eller appoggiatura – se förslag.
PM75

Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985