ackord


samtidig kombination av toner – som regel avses med ackord en samklang som omfattar minst tre toner. Ackorden uppdelas vanligen i konsonanta och dissonanta.
PM75

samklang (med musikalisk mening) av tre eller flera olika toner; en samklang av enbart två toner är ej rätteligen ett ackord, men kan med full tydlighet representera ett sådant. Studiet av ackorden, deras funktioner och förbindelser tillhör harmoniläran.
M085Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985