accordatura


[akkårrdato´ra] (ital.), benämning för ett instruments normala stämning, speciellt lutor för vilka flera olika stämningar var i bruk under 1500- och 1600-talen. Jfr. scordatura.
MO85Källa: Musikordboken 1985