accidental


[äkkside´nntl] (sv. och eng.) tillfälligt förtecken.
MO85

(av latin accidere, inträffa), tillfälliga förtecken, som endast gäller den takt och det oktavläge där de står.
BM03Källor: Musikordboken 1985 ; Bonniers Musiklexikon 2003