acciaccatura


(it., sammanslagning) en "extra" ton som anslås omedelbart före (eller samtidigt med) huvudtonen, men genast släpps. Noteras med ett snett streck över nothalsen, se ornament.
PM75

[attjakkato´ra] (ital.), i barockmusik för cembalo en djärv dissonanseffekt: ackordfrämmande ton som anslås samtidigt med huvudtonen eller ackordet och genast släpps. I nyare engelskt språkbruk vanligt kort förslag (bör heta appoggiatura).
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985