abstrakter, abstraktur


mekanism som förbinder tangenterna med spelventilerna i orgeln; som regel av trä, men ersätts ofta med pneumatiska eller elektriska impulser.
PM75

de långa smala träribbor som i orglar med mekanisk apparatur förmedlar tangenternas rörelser till pipornas spelventiler.
MO85


.
Länkar: abstrakter
Länkar redigerade 2017-07-01
.
abstrakt i svenska Wikipedia                Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985