a piacere


(it.) efter gottfinnande, d.v.s. (i utförande) efter den spelandes gottfinnande, främst i den betydelsen att ett strikt tempo inte behöver iakttas.
PM75

[pjatje´re] (ital.), efter behag, d.v.s. med frihet i tolkningen.
MO85
Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985