a due, a 2


[do´e] (ital.):
1 tvåstämmigt;
2 i orkestermusik ofta motsatsen, d.v.s. att två spelare förenar sig om samma stämma (motsats till divisi).
Sammansättningar:
a due corde, på två strängar, d.v.s. i stråkmusik dubbelgrepp, i pianomusik med vänsterpedalen halvt nedtryckt.
a due cori, för två körer,
a due stromenti, för två instrument,
a due voci, för två röster eller tvåstämmigt.

MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985