Svenskt visarkiv / Musikverket


SVA, centralinstitution för vis- och folkmusikforskning samt jazzhistoria. Arkivet grundades i Stockholm 1951 på initiativ av främst Ulf Peder Olrog och med stöd av skeppsredare Sven Salén. 1968 startades inspelningsverksamhet och då kom också den folkliga instrumentalmusiken att ingå i arkivets arbetsuppgifter. 1970 blev Svenskt visarkiv statligt. Det ingår i Statens musiksamlingar tillsammans med Statens musikbibliotek och Musikmuseet.
BM03


.
Länkar: Svenskt visarkiv
Länkar redigerade 2015-07-09
.
http://katalog.visarkiv.se/lib/Default.aspx?item=14
Svenskt visarkiv i svenska Wikipedia                Källa: Bonniers musiklexikon 2003