Svenskt musikhistoriskt arkiv (SMA)


Dokumentationscentral för svensk musikhistorisk forskning och för information till forskare och allmänhet om material rörande musikens historia i Sverige. Grundades 1965 i Stockholm.
PM75


.
Länkar: Svenskt musikhistoriskt arkiv
Länkar redigerade 2016-02-25
.Källa: Prismas musiklexikon 1975