Suzukimetoden


Metod utvecklad på 1940-talet av den japanske musikpedagogen Scinichi Suzuki (1898-1998) för att lära barn att spela genom att lyssna och härma. Metoden togs först fram för violin men har utvecklats även för andra instrument.
BM03

Engelska: Suzuki method.

Se även musikpedagogik, rytmikpedagogik..
Länkar: Suzukimetoden
Länkar redigerade 2022-06-19
.
https://europeansuzuki.org/
https://suzukiassociation.org/
https://asiaregionsuzukiassociation.org/
Suzuki method i engelska Wikipedia Suzukimetoden i svenska Wikipedia Suzuki method på Youtube                Källa: Bonniers musiklexikon 2003